Ana səhifə 22.11.2017 - ci il
   
Elanlar
29.11.2013
Doktorant və dissertantların nəzərinə!

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər, mövcud əsasnamə üzrə sənədləri 01.12.2013-cü il tarixindən 30.12.2013-cü ilə qədər aşağıdakı ünvana göndərə bilərlər.
1007. Bakı şəhəri. Bakıxanov küçəsi 23.

daha ətraflı...
29.11.2013
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Tibb Universiteti kafedralar üzrə aşağıdaki yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

Kafedraların baş müəllimləri:
- Tibbi fizika və informatika kafedrası - 1 yer
- Ümumi gigiyena və ekologiya - 1 yer (0,5 vahid)
Azərbaycan dili kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

daha ətraflı...
Arxiv
Ümumi məlumat

PATOMOFROLOJİ LABORATORİYA - SİTOLOJİ DİAQNOSTİKA


- Punksion maye və ifrazat yaxmalarda patolji proseslərin təyini

- PAP smear (uşaqlıq boynu)

 

BİOPSİYALAR

- Burun – udlaqdan

- Tənəffüs sistemindən

- Mədə bağırsaq sistemindən

- Sidik kisəsindən

- TUR (trans uretral rezeksiya)

-Qadın cinsiyyət orqanlarından (küretaj)

- FROZEN SEKTİON – cərrahi əməliyyət zamanı təcili (10-15 dəqiqə ərzində) paparlın müayinə

 

CƏRRAHİ ƏMƏLİYYAT ZAMANI GÖTÜRÜLƏN ORQAN VƏ YA ORQAN FRAQMENTLƏRİNDƏ TƏYİN OLUNAN PATOLOJİ PROSESLƏR

-Dəridə

-Burun udlaqda

-Baş və boyunda

-Beyində və sinirlərdə

-Ağız boşluğu, tüpürcək vəzlərində

- Qalxanvar və qalxanavari ətraf vəzlərdə

- Tənəffüs sistemində (ağ ciyər və bronxlarda)

- Qida borusu, mədə və bağırsaq sistemində

- Qara ciyər, öd kisəsi və mədəaltı vəzdə

- Dayaq aparatında (sümük, oynaq və qığırdaqlarda)

-Böyrəklərdə

- Sidik kisəsində

-Sidik yollarında

-Prostat vəzi və toxumluqda

- Uşaqlıq, uşaqlıq boynu və uşaqlıq borularında

- Süd vəzidə

- Ciftdə (inkişafdan qalmış hamiləliyin etiopatogeneaik səbəbinin təyini)

- Limfa vəzlərində

- Damarlarda

- Yumşaq toxumalarda

- Görmə orqanında

 

HİSTOKİMYƏVİ METODLAR

- Mədə bağırsaq sistemində – Helicobakter pilori təyini

-Qara ciyərdə – fibroz və nekrozun dərəcələrinin və sirrozun təyini

-Böyrəklərdə – amiloid zülalın təyini

-Müxtəlif orqanlarda displaziyanın təyini

-Sümük toxumasınıda qələvi fosfatazanın təyini

-Prostat vəzdə turş fosfatazanın təyini

-PAS reaksiya

 

İCRASI PLANLAŞDIRILAN İMMUN HİSTOKİMYƏVİ REAKSİYALAR

-Bəd xassəllilik markeri - P-53

-Hüceyrələrin mitotik aktivliyinin təyini – Ki-67

- Anqioqenezin təyini – VEQF

- Süd vəzidə – Her 2 neu,esterogen , progesteron

- Melanoma – Tyrozinaze

- Melanoma, yastı epitel karsinoması, periferik sinir şişləri, xordoma – S-100

- Limfomalar (Hockin və qeyri Hockin) – CD-10, CD -20, CD -30, CD -45, CD -68, CD -56, CD -99

- Damar şitşlərində - CD-31, CD -34

- Sİdik kisəsi və mədə bağırsaq şişlərində – Keratin-7, Keratin-8, Keratin – 20, Cyclin D1/Bcl-1, EMA

- Yuinq sarkoması – CD-99

- Rabdomiosarkoma, leyomiosarkoma – Desmin

- Sümük neoplazmaları- osteonektik, osteokalsin

- Yumşaq toxuma şişləri – CD-68

- Metastatik şişlər – Pan Keratin, Keratin (7,8,18,20), CEA, EMA

-Fİbrosarkoma- Vimentin

-Neyroendokrin şişlər – Synaptofizin, xromaqranin

- Stromal törəmələrdə – CD-117, DOG-1

-Qara ciyər şişlərində - APF

- Yumurtalıqlar – CA-125

- Qlial törəmələr – GFAP


Müayinələr MOTİC (Almaniya) mikroskopunda, Mikron HM-430 mikrotomunda, Mikron CP-60 parafin dondurucusunda, LAB Incubator termostaında aparılır. Histoloji, histokimyəvi və immun histokimyəvi tədqiqatlarda ABŞ, İngiltərə, Fransa və Almaniya istehsallı reaktivlərdən istifadə edilir.

Copyright © 2013 - 2014. Bütün hüquqlar qorunur. Tel:(+99412) 5415976, (+99412) 5415977, E-mail: info@amuoncoclinic.com