Ana səhifə 22.11.2017 - ci il
   
Elanlar
29.11.2013
Doktorant və dissertantların nəzərinə!

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər, mövcud əsasnamə üzrə sənədləri 01.12.2013-cü il tarixindən 30.12.2013-cü ilə qədər aşağıdakı ünvana göndərə bilərlər.
1007. Bakı şəhəri. Bakıxanov küçəsi 23.

daha ətraflı...
29.11.2013
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Tibb Universiteti kafedralar üzrə aşağıdaki yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

Kafedraların baş müəllimləri:
- Tibbi fizika və informatika kafedrası - 1 yer
- Ümumi gigiyena və ekologiya - 1 yer (0,5 vahid)
Azərbaycan dili kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

daha ətraflı...
Arxiv
Baş boyun

Baş-boyun bölməsi ATU-nun nəznində 2007-cil ildən fəaliyyət göstərir. Şöbə müdiri t.e.d., professor N.M. Əmirəliyevdir.

Şöbədə çalışan mütəxəssislər:

- t.ü.f.d. A.T. İskəndərova

- E.H. Mehdiyeva

- baş laborant N.V. Kərimova

- rezidentlər

Bölmədə bütün şəraitə uyğun 1 və 3 nəfərlik yarımlüks və lüks palatalar, sarğı və manipulyasiya otaqları, təsərrüfat bloku fəaliyyət göstərir. Palatalar geniş, işıqlıdır, soyuducu, TV-lərlə təmin edilmişdir. Personal növbətçilik qrafikinə əsasən gecə-gündüz işdə olur.


Bölmə həkimləri tərəfindən müxtəlif miqdarda əməliyyatlar aparılır:

• Qırtlaq şişləri – larinqektomiya, qırtlağın orqansaxlayıcı əməliyyatları (müxtəlif variant rezeksiyalar), larinqektomiyadan sonra səs protezlərinin qoyulması

• Ağız boşluğu xərçəngi – dilin, yanağın ağız dibinin rezeksiyası, kombinəolunmuş rezeksiyalar, çənə və əng sümüklərinin rezeksiyaları

• Alt dodaq xərçəngi – alt dodağın müxtəlif növ (üçbucaq, kvadrat, trapesvari) rezeksiyaları, xeyloplastika (Abbe-Estlander, Brums, Блохин və s.)

• Dəri şişləri və melanoma baş-boyun nahiyəsi şişləri (nevus, bazalioma, xərçəng, sarkoma) zamanı müxtəlif növ plastik cərrahiyyə əməliyyatlar.

• Qalxanabənzər vəzi şişləri (ur, adenoma, xərçəngi – hemitireoidektomiya, vəzin subtotal rezeksiyası, tireoidektomiya

• Rekonstruktiv – plastiki cərrahiyyə, dəri, ağız boşluğu, qırtlağın şişləri zamanı rekonstruktiv plastik əməliyyatlar (sərbəst dəri plastikası, dəri-piy və dəri fassial parçalar, dəri-əzələ parçaları (dərialtı əzələ, döş-körpücüküstü-məməyəbənzər əzələ, trapesəbənzər əzələ, boyun döş əzələsi).

• Boyun disseksiyaları – qırtlaq xərçəngi, melanoma, ağız boşluğu xərçəngi, alt dodaq xərçənginin, ağız suyu vəziləri xərçəngi, qalxanabənzər vəzi xərçəngi zamanı istənilən həcmli (radikal, funksional, selektiv) və məqsədli (müalicəvi, profilaktik) boyun disseksiyaları

• Uşaqlarda baş-boyun nahiyəsi şişlərin (nevuz, hemangioma, limfangioma, qalxanabənzər vəzi şişləri sarkomaların müalicəsi.

Baş-boyun bölməsinin həkimləri hər gün poliklinik şöbədə xəstə qəbulu, ambulator şəraitdə müayinə və müalicələr aparırlar.

Copyright © 2013 - 2014. Bütün hüquqlar qorunur. Tel:(+99412) 5415976, (+99412) 5415977, E-mail: info@amuoncoclinic.com